Během dálkového studia jsem v bakalářce zpracoval téma drobných pěvců a biologické ochrany se zaměřením na lesní porosty. Cílem práce bylo stručně představit problematiku biologické ochrany a některé z dosažených výsledků. Téma biologické ochrany s využitím pěvců zdá se bohužel není ani v literatuře ani odbornou veřejností příliš řešeno, přitom potenciál této formy ochrany je vysoký, náklady nízké a negativní efekty v podstatě žádné. Nu, kéž se tato metoda dostane více do povědomí i do praxe.

Práce je koncipována jako literární rešerše. V textu najdete obecný popis principů biologické ochrany (“BO”) a jednotlivých strategií BO, data z několika zajímavých výzkumů i příklady BO s využitím ptáků v lesnictví i v ochraně sadů od nás i ze světa. Dále práce shrnuje biologické a ekologické faktory ovlivňující ptačí populace a stručně popisuje zájmové druhy. V závěru je pět stran použitých zdrojů, případným zájemcům o další informace doporučuji ještě zabrousit do Přílohy 1 a 2, kde najdete odkazy na další studie. Co v textu naopak nenajdete je praktický návod, jak při biologické ochraně s pomocí pěvců postupovat - tohle téma mám rozpracované již mimo studium.

Text práce - Text příloh - Posudek oponenta

Pokud se vám bude práce líbit nebo k něčemu hodit budu rád. Pokud byste měli nějaké otázky, připomínky, našli chybu nebo věděli něco k tématu, budu rád, když se mi ozvete. Téma mě zajímá, rád se dozvím něco nového a nebo poradím, budu-li umět. Zdraví, Mirek


Mrkněte se i na další články: