Pokud budete budek vyvěšovat více, je vhodné udržet mezi budkami rozestup s ohledem na typ budky (možné obyvatele) a prostředí, kde budky umísťujete:

(tabulka je širší, na mobilu bude možná třeba posunout)

Typ budkyProstředíOrientační vzdálenost mezi budkamiObvyklí obyvatelé
Budka pro pěvce (sýkorník)zahrady25 metrůdle prostředí sýkora koňadra, modřinka, uhelníček, babka i lužní, brhlík lesní, lejsci, rehek zahradní, vrabec polní, krutihlav obecný...
listaneté lesy, smíšené lesy50 metrů
jehličnaté lesy50-100 metrů
Špačníkzahrady, aleje, okraje lesů25 metrů a vícešpaček obecný, drobní pěvci (sýkory, brhlík...)
Polobudka malástavby v obcích, hospodářské objekty100 metrůrehek domácí, lejsek šedý, drobní pěvci
Polobudka velkájako předešlá300-500 metrůkonipas bílý, dále viz menší polobudka; někdy i střízlík nebo červenka (ač nejsou dutinoví)
potoky a řeky: pod mosty nebo na stromy nakloněné nad vodou300-500 metrůskorec vodní, konipas horský
Střední sovník "sýcovník"lesní plochy400-1000 metrůsýc rousný
lesní plochy20-50 metrů (kolonie)holub doupňák
intravilán obcí, parky, stromořadí20-50 metrů (kolonie)kavka obecná
Velký sovník "puštíkovník"rozvolněné starší lesy, velké parky1000 - 2000 metrůpuštík obecný
Poštolníkotevřená zemědělská krajina200 - 1000 metrůpoštolka obecná

Dostatečná hustota budek je důležitá. Pokud bude budek málo (hustota budek příliš malá), dojde snadno k jejímu zaplnění a na další ptáky případně nové ptačí druhy již místo nezbyde a lokalitu opustí (více případně v článku Proč věšet ptačí budky). Nemá ale smysl nad tím příliš bádat - vyzkoušejte nějaké budky umístit dle svého odhadu (případně za pomoci tabulky výše) a ptáci sami nejlépe obsazováním ukáží kolik se jich kam “vejde”. Pokud se při kontrole ukáže, že je jich obsazených hodně, můžete prostě v dalších létech mezi obsazené budky přidávat nové a tím síť zahušťovat. Co to znamená “hodně obsazených budek”? U skupiny budek je vhodné ponechávat cca 1/3 budek neobsazených - vytváříte tím prostor pro usazení a zvyšování početnosti nových druhů ptáků a dalších dutinových živočichů.

(Pokud byste uvítali radu pro konkrétní situaci, klidně mi napište. Budu-li umět, rád poradím.)


Mrkněte se i na další články: