Co je to “predace”

“Predace” je odborné označení vztahu dvou organizmů, kdy jeden aktivně usmrcuje toho druhého. Aneb lidštěji řečeno lovec se snaží chytit kořist, aby ji mohl sežrat. Ptákům v úniky před útoky a přežití velice pomáhá schopnost letu, v období hnízdění jsou však výrazně zranitelnější. I přesto se dospělí ptáci se stávají obětí útoku jen málokdy, v případě vajec a nebo mláďat je však statistika horší. Ptáci hnízdící v dutinách jsou proti útoku sice lépe chráněni než otevřená hnízda, ale i tak není jejich bezpečí ano zdaleka dokonalé. V případě ptačích budek je v tomto ohledu vhodné myslet na dodatečnou ochranu proti predaci. Přece jenom cílem budek je podpořit spíše ptáky, než přikrmovat dutiny vybírající predátory. Predace jako taková je však v každém případě přirozeným jevem a mechanizmem, který do přírody patří. Nevnímejme ji tedy čistě negativně.

Pojďme se nyní podívat na to, jak poznat při kontrole ptačí budky stopy (pobytové znaky), které ukazují na predaci hnízda. Začneme tím jednodušším…

Predace hnízda datlovitými ptáky

Datlové nebo strakapoudi během hnízdění hledají v přírodě vzácné zdroje bílkovin pro svá vlastní mláďata a nepohrdnou přitom ani mláďaty nebo vejci jiných ptáků. Budka má obvykle velmi viditelné stopy - zobákem rozšířený vletový otvor, či jiné části budky (může se snažit proniknout dovnitř i rozšířením odtokových nebo větracích otvorů). Případně můžeme uvnitř dutiny nalézt i kusy třísek.

vletový otvor rozšířený po útoku strakapouda Vletový otvor rozšířený po útoku strakapouda.

ochrana vletu ptačí budky poškozená strakapoudem Ochrana vletu budky poškozená strakapoudem. Mimochodem strakáč obvykle začíná s likvidací otvoru od jeho horní části, pokud bude nad ním příliš volného místa, může do budky vyklovat druhý otvor.

Pokus o vyklování nového otvoru do ptačí budky Ne každého jedince ochrana hned odradí, někteří se snaží proklovat kudy mohou. Ač silně poškozena, budka nakonec vydržela.

Útok natočený kamerou přímo v budce, pro mláďata nemá šťastný konec. Ač to působí smutně, predace je součástí přirozeného boje o přežití.

Jako prevenci doporučuji v případě ptačích budek oplechování vletu budky. Viz stránka ochrana proti predaci.

Predace hnízda kunou nebo kočkou

V případě predace kunou nebo kočkou nacházíme často ve vletovém otvoru případně na vnější části budky zachycená jednotlivá peříčka (od toho jak se snaží opeřenec šelmě uniknout při vytahování z budky). Uvnitř naopak moc peří nebývá (maximálně několik jednotlivých pírek), celé hnízdo však může být v důsledku útoku nakřivo nebo úplně obrácené hlavou dolů.

peříčka sýkory koňadry zachycená na vnější části budky po útoku predátora peříčka sýkory koňadry zachycená na vnější části budky po útoku predátora

uvnitř budky je hnízdo otočené hlavou dolů po predaci uvnitř budky je hnízdo otočené vzhůru nohama

Jako prevenci doporučuji v případě ptačích budek vhodnou velikost a výšku vletového otvoru a vytvoření překážky nebo prodloužení vletového otvoru. Viz opět stránka ochrana proti predaci. Pomoci může také instalace na nějaký neslezitelný povrch (kovová tyč, betonový sloup), ovšem podobné vymoženosti obvykle nemáme po ruce. Literatura zmiňuje i tvorbu zábran na kmeni (osobně s nimi nemám zkušenost). K oběma předchozím informacím ještě doplňuji, že kuna doskočí několik metrů - takže budka a zábrana musí být umístěny tak, aby nemohla kuna přeskočin například z okolních stromů. Osobně vnímám jako praktičtější ochranu spočívající přímo v konstrukci budky samotné.

Nezaměňte predaci s přirozeným úhynem.

Pokud najdete uvnitř budky spoustu peří, nejedná se pravděpodobně o důsledek predace ale přirozeného úhynu (nedostatek potravy, nemoc, stáří). Pod peřím najdete v takovém případě pravděpodobně kostru uhynulého jedince (peří se rozkládá pomaleji a tak je výraznější). Cílem predátora je kořist vytáhnout ven a sežrat, takže ji nenechá rozkládat se v budce.

Ukázka nálezu uhynulých sýkor Ukázka nálezu uhynulých sýkor. Všimněte si spousty peří.

Další důvody zničení hnízda resp. snůšky

Vejce nebo mláďata mohou být také sežrána (predována) menšími hlodavci, zde je však obtížné nalézt průkazné pobytové stopy. Ke zničení snůšky může dále dojít v důsleku konkurence o dutiny. Silnější druhy ptáků nebo někteří hlodavci (v budkách např. plch velký) mohou dutinu osídlenou slabším druhem prostě obsadit, přičemž si postaví vlastní hnízdo na vejcích/mládatech toho předchozího (event. je dle druhu sežerou, nebo z budky vyhází ven). Část materiálu hnízda může být použita jako součást hnízda nového obyvatele, případně jej při kontrole budky někdy najdeme celé slisované ve spodní části.

plch velký uvnitř sýkorníku Plch velký uvnitř sýkorníku.

Jako prevenci doporučuji instalovat větší počet budek, čímž snížíme konkurenční tlak mezi zájemci o zahnízdění.


Mrkněte se i na další články: