Brhlík lesní je vcelku pestře zbarvený ptáček, kterého často uvidíte šplhat na kmenech nebo silnějších větvích stromů a vybírat hmyz, který vytahuje ze štěrbin v kůře (zobák má docela velký, díry do stromů podobně jako datel nebo strakapoud však klovat neumí). Rád obývá listnaté případně smíšené lesy se staršími vzrostlými porosty, kde nachází dostatek potravy (hmyzu). Ze stejného důvodu má také rád přítomnost dubů. Brhlík však není příliš vybíravý a jedná se o běžný druh, takže na něj můžete narazit i v jehličnatých lesích, parcích zahradách a vůbec všude, kde zbyla trocha zeleně. Pozorujte a uvidíte, třeba na něj narazíte i přímo u vás.

Na hnízdění preferuje raději větší dutiny - pokud mu chcete udělat radost, vyzkoušejte ve výše popsaném prostředí umístit na strom do výšky 2-3 metrů větší budku zhruba o rozměrech budky pro špačka (dno 15 x 15 cm), u které však ponecháte menší vletový otvor o průměru 32 mm (ne menší). Brhlík ale dokáže stejně jako řada dalších druhů bez problémů obsadit i běžný sýkorník o rozměrech dna zhruba 12x12 cm. Zajímavostí je, že obsazuje naopak i mnohem větší budky (velké sovníky a podobné “bedny”). Pokud je vletový otvor příliš velký, dovedně ho dozdívá směsí blíta a slin která vytvoří překvapivě pevnou maltu a díky zmenšení otvoru si tak dokáže dutinu lépe uchránit před nezvanými návštěvníky.

Poznámka na závěr: Podobná ptačí budka může brhlíka nalákat, zahnízdění vám však nezaručí a ani nemůže - v přírodě je dutin málo a zájemců o hnízdění hodně, ptáci i další živočichové se musí v řadě případů o dutiny doslova poprat. Tak nebuďte zklamaní, pokud ji obsadí jiný pták, savec nebo hmyz. I oni mají v přírodě své místo a vaši pomoc ocení! Pokud by vás zajímalo více, jak to v přírodě funguje jsem popsal v tomto článku.


Mrkněte se i na další články: