Proč krmit

Krmení může ptákům pomoci překonat v zimě tuhé mrazy i získat dodatečný zdroj potravy během celého roku. Nám zase nabízí zajímavou příležitost přilákat si opeřence blíž, zároveň nemusí být náročné na čas ani finance.

Čím nekrmit!

Nikdy nekrmte ptáky ničím s obsahem soli, koření či dalších přidaných látek, vynechejte i lidské potraviny a zbytky z kuchyně. Mohou více uškodit než prospět.

Čím krmit

Ptáky můžete snadno přikrmovat slunečnicí, kterou využijí všichni pěvci a je snadno dostupná - kilogram se dá sehnat v ceně kolem 20 - 25 Kč. Dále je velmi potěšíte i živočisnou potravou - čistým sádlem (bez soli a přísad!), hovězím lojem nebo lojovými koulemi.

slunečnice v dlani Slunečnici využijí všichni pěvci a je snadno dostupná

Zavěšený kokos na větvi Na větve můžeme zavěsit rozpuštěný tuk nalitý do květináče, hrnečku nebo třeba kokosové skořápky. V případě tukových koulí z obchodu raději odstraňte plastové síťky - ptáci se v nich mohou zachytit a zahynout.

Pokud chceme do svého okolí přilákat ptáky, myslete ale i na jejich přirozené podmínky a zdroje potravy: Řada opeřenců potřebuje ke svému přežití konzumovat hmyz, v době hnízdění tvoří hmyz a drobní bezobratlí živočichové často jedinou nebo při nejmenším základní složku potravy u většiny ptačích druhů - jde o cenný zdroj bílkovin nezbytných pro vývoj potomstva. Hmyzu neprospívá stejně jako dalším živočichům druhově chudé prostředí ani přemíra údržby ze strany člověka - časté sekání trávy, pálení nebo odvoz organické hmoty (hromady listí, větví apod.), kácení a keřů stromů. Pokud nemusíte, neprovádějte tyto činnosti (případně je neprovádějte tak často), zachováte tím pro hmyz nezbytné zdroje potravy i úkrytu. A tím pádem i přirozené zdroje potravy pro opeřence.

Kdy krmit

Osobně krmím celoročně. V zimě pomůže přikrmování ptákům získat nezbytnou energii potřebnou pro to, aby nezmrzli (mají denodenně velký výdej energie). Nedostatkem potravy ale mohou kvůli řadě faktorů trpět i v průběhu celého roku a krmítko jim tak může přijít vhod po celý rok. A mě na oplátku dělají radost průběžnými návštěvami, ač během léta výrazně sporadičtějšími.

Pozn. Názory odborníků na otázku “kdy krmit” se různí - více případně naleznete v detailnějším článku.

Kde krmit

Pro krmení můžeme využít nebo sami vyrobit různé typy krmítek, do začátku krmítko ani nepotřebujete - zrní můžete volně nasypat na misky od květináčů, talíře nebo třeba pařezy cestou do práce. Výhodou krmítka je ukrytí zrn před působením deště a sněhu (vlhkost krmení ničí) a možnost samostatného doplňování u samozásypných krmítek (více o jednotlivých typech krmítek v detailnějším článku). Zbytky krmiva je dobré po několika dnech vyčistit (žádnou chemii ani desinfekci!), nebude se zbytečně kazit a předcházíte tak i šíření ptačích nemocí mezi opeřenci.

Krmítko umístěte podobně jako ptačí budku spíše v přirozenějším prostředí, čím více zeleně tím lépe. V případě krmítka by však neměla být v bezprostřední blízkosti pokud může posloužit jako úkryt pro kočky (kočky jsou nepřáteli ptáků č. 2, bezpečnost krmítka můžete případně zvýšit umístěním na 1,5 tyč, zídku, nebo něco podobného). Několik metrů vzdálený hustý keř je ale opět výhodou, protože jim může poskytnout úkryt v případě napadení ze vzduchu krahujcem.

pařezy s nasypaným krmením pro ptáčky Krmení můžeme nasypat cestou do práce třeba na pařez. Stačí trochu, zbytek by se mohl zkazit.

klasické krmítko domeček Klasické krmítko “domeček”

Samozásypné plastové silo Samozásypné plastové silo pro drobnější pěvce. Má výhody samozásypného krmítka a je možné ho snadno zavěsit.


Mrkněte se i na další články: