logo aplikace

NDOP Downloader - data z Nálezové databáze ochrany přírody rovnou do QGIS

Užitečné rožšíření pro hromadný import dat do QGIS z NDOPu....

December 6, 2021 · 1 min · Mirek